КОРПОРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

Коли у нас в руках опиняється частка особливого бізнесу з особливим керівництвом, то найпривабливіший термін зберігання активу – це вічність.

Шановні інвестори!
Компанія «Експрес №1» повідомляє:

Ні компанія, ні її дочірні підприємства або філії – не знаходяться в стані судового або досудового розгляду, банкрутства, реорганізації, ліквідації, або інших процесів, які могли б загрожувати нормальній роботі групи компаній “ЕКСПРЕС №1”, її репутації або платоспроможності.

Компанія не має зареєстрованих базових змін до статуту.

Під час створення Компанії засновницький (установчий) договір не укладався.

Єдиним внутрішнім положенням Компанії є положення про установчі збори засновників, інші внутрішні положення не затверджувалися.

Компанія не затверджувала принципи (кодекс) корпоративного управління.

Компанія не має зареєстрованого проспекту емісії.

Компанія не розміщувала цінних паперів.

Фінансова аналітика та річна звітність Компанії надається у встановленому порядку на вимогу інвестора.

У Вас з’явилася нова можливість для спілкування безпосередньо з керівником проекту.
Тепер Ви можете задати питання, відправивши їх на адресу: director@expres1.com